Certifikáty a ochranné známky

Žirafa – Zdravotně nezávadná dětská obuv – bota pro Vaše dítě

Značka Zdravotně nezávadná obuv – Žirafa je v České republice registrována od roku 1998. Šlo o reakci na masivní dovoz dětské obuvi ze zahraničí, která ale často nesplňovala parametry, jež by takové výrobky měly mít. „Mnohdy šlo o nekvalitní a zdravotně závadnou dětskou obuv,“


Značka „Žirafa“ na dětské obuvi maminkám garantuje, že obuv je zdravotně nezávadná, bezpečná a že podporuje zdravý vývoj nohou jejich dětí. Zásady, podle kterých je dětská obuv konstruována a následně i hodnocena, byly vytvořeny týmem odborníků a neustále jsou doplňovány podle nových vědeckých a lékařských poznatků.

Národní program Česká kvalita

Národní program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality. Program Česká kvalita je garantován vládou a vznikl na základě usnesení vlády ČR č. 685 z 26. června 2002.
Každá značka v programu má přesně stanovená kritéria pro posuzování kvality podle konkrétního typu výrobků či služeb a musí splňovat čtyři základní podmínky:

1. Výrobek musí mít v porovnání s obdobnými výrobky na trhu nadstandardní kvalitu.
2. Kvalitu musí ověřit nezávislá akreditovaná zkušebna.
3. Dodržování kvality musí být průběžně kontrolováno.
4. Musí být kontrolována spokojenost zákazníků.

Česká kvalita

Vlastní zkoušky se provádí opakovaně v institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně.

Ochranná známka

Průmyslový vzor

Sociální sítě

Kontakt
Copyright © 2020 – 2024 | Bokap s.r.o. All rights reserved. DPWebCreation & SEO A.I. // David Papoušek